Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!


Data modyfikacji: 2020-05-02 15:49
Hodowla >> Podgatunki >> Boa constrictor melanogaster

Boa constrictor melanogaster

Wygląd:

Boa o bardzo ciemnym ubarwieniu z wieloma czarnymi plamami. Typowe siodła często łączą się ze sobą. Brzuch dorosłych osobników jest prawie cały czarny, na co wskazuje nazwa podgatunku. Osiągają rozmiary podobne do większości odmian boa constrictor constrictor.

Zasięg występowania:

Ekwador

Odmiany terytorialne:

Warto wspomnieć, że wyodrębnienie boa "czarnobrzuchych" budzi wiele kontrowersji. Wprawdzie w 1983r. zostały zakwalifikowane jako podgatunek (Langhammer) ze względu na nietypowe ubarwienie, jednak wielu systematyków podważa tą decyzję klasyfikując te węże jako odmianę barwną boa constrictor constrictor. Zwracają oni uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, osobniki czarnobrzuche pojawiają się sporadycznie, a większość boa w Ekwadorze jest ubarwiona nominalnie. Po drugie, wśród innych odmian (np. boa surinamskich) niekiedy również pojawiają się węże o bardzo ciemnej, odbiegającej od normy kolorystyce ciała. Spór trwa do dzisiaj i trudno z całą pewnością stwierdzić, które stanowisko jest bliższe prawdy.

Bibliografia:

Borkowski Witold, Boa dusiciel. Poradnik hodowcy., wyd. 1, Wydawnictwo ARF design & media, Bytom 2006, ISBN 83-923990-0-5.

Russo Vincent, The Complete Boa Constrictor, fragmenty z różnych źródeł.

Monzel Markus: A snake with many faces: Boa constrictor variability and subspecies differentiation, “Reptilia”, nr 31, s. 69 – 71.

Thomas & Sabine Vinke: Boa constrictor occidentalis. The Argentine “Lampalagua”, “Reptilia”, nr 70, s. 11 – 15.

http://www.boa-constrictors.com/en/Boa_constrictor_subspecies

http://www.riobravoreptiles.com

http://www.theboas.com

http://www.cuttingedgeherp.com/cuttingedgeherpetological/

http://www.boa-subspecies.com