Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!


Data modyfikacji: 2020-04-03 00:40
Hodowla >> Zdrowie >> Pasożyty wewnętrzne

Pasożyty wewnętrzne

Zasiedlają układ pokarmowy, drogi krwionośne oraz wewnętrzne narządy takie jak nerki, płuca lub wątroba w zależności z jakimi endopasożytami mamy do czynienia. Występują zwykle u gadów pozyskanych z natury lub farm hodowlanych. Zaliczamy do nich nicienie (robaki obłe), które gromadzą się w jelitach gada i zabierają mu substancje pokarmowe, powodują infekcje i osłabiają go. Wąż może przyjmować pokarm jak dotychczas, a mimo to będzie chudł. Aby stosunkowo szybko się zorientować, że nasz pupil ma problemy dobrze jest ważyć go systematycznie, a wyniki zapisywać. Znaczny spadek wagi może wskazywać na obecność nicieni. Mogą one dostać się do organizmu gada poprzez połknięcie podłoża uzbrojonego ich jajami albo przez wypicie wody zanieczyszczonej nimi. Czasem jaja można dostrzec w kale węża. Innymi są tasiemce (robaki płaskie) również bytujące w jelitach, a także w wątrobie. Pasożyty te prowadzą do infekcji jelitowych pogarszając stan zdrowia węża. Wykrywane są głównie w kale gada i również mogą powodować utratę jego wagi (podczas gdy pokarm jest normalnie przyjmowany), choć już nie tak znaczną jak w przypadku nicieni. Mogą to być także pierwotniaki takie jak wiciowce czy kokcydia, które zwykle uaktywniają się dopiero podczas osłabienia organizmu niszcząc układ pokarmowy. Oprócz tego endopasożyty potrafią wywołać u węży wymioty, biegunki oraz wydalenie nie w pełni strawionego pokarmu lub jego okropny zapach.  Rozwiązaniem problemu czy nasz gad jest wolny od niektórych pasożytów wewnętrznych będzie analiza jego kału. W celu wykrycia innych, lekarz powinien pobrać krew gada. Jeśli coś zostanie znalezione wdraża on odpowiednie leczenie poparte stosownymi lekami. Konieczne jest teraz umieszczenie węża posiadającego pasożyty z daleka od reszty kolekcji do czasu, aż badanie wykluczy ich obecność. Niektóre endopasożyty są ciężko wykrywalne, co często następuje dopiero po śmierci węża poprzez jego sekcję. Jeśli nasz nowy gad pochodzi z natury lub farmy dobrze jest od razu poddać go badaniom na wykrycie endopasożytów i odrobaczaniu.